MAATVOEREN

Prisma Meten is groot geworden in de betonmaatvoering en dit is nog steeds één van grootste pijlers waar het bedrijf op rust. Bij maatvoeringsprojecten heeft het “Prisma-systeem” (omschreven in strakke meetprotocollen) zich allang bewezen. Het uitgangspunt hierbij is faalkosten tengevolge van maatvoeringsfouten naar een absoluut minimum te reduceren. Dit vraagt discipline op de werkvloer, een goede communicatie tussen werkvoorbereiding en uitvoerenden. Het resultaat is een transparant overzicht in de meetprocessen en de resultaten daarvan.

Onderstaand zijn enkele van de gebieden waar Prisma Meten de modernste apparatuur en software inzet om tot een snel en accuraat resultaat te komen:

  • opstellen werkplannen
  • grondslagmetingen
  • hoofdmaatvoering infra, bouw, utiliteit, GWW en beton
  • industriële metingen op sub mm-niveau
  • as-built metingen
  • BIM
twitterlinkedin