3D SCANNING

Prisma Meten is gespecialiseerd in diverse 3D activiteiten. Zo kan Prisma Meten naast het inmeten en scannen van producten, ook een digitaal model aanleveren van uw product. Vanuit dit digitale model kan een nieuw ontwerp gegenereerd worden. Tevens kan het in diverse bestandsformaten worden aangeleverd, zodat u het kunt gebruiken voor uw eigen bewerkingen. Bij Prisma Meten beschikken we over een mobiele scanner (Leica Pegasus2 en de Leica BackPack), maar ook over een HDS (High-Definition Surveying) scanner. We passen dit toe bij diverse activiteiten, waaronder:

DATA INWINNING INFRASTRUCTUUR

Het is steeds lastiger om op wegen en spoorwegen de situaties in beeld te brengen. Met onze mobiele scanner meten wij de actuele situatie in van de weg of het spoor en de directe omgeving. Dit levert een puntenwolk en geogerefereerde foto’s op. Dit modelleren wij voor u tot een CAD- of GIS-bestand. In het bestand kunnen we afstanden, hoogtes en breedtes inmeten.

ASSET MANAGEMENT

Het vastleggen van de activa voor de begroting en onderhoudsplanning, het meten van de weg kwaliteit voor de verslaglegging over de begroting en behoud van assets zoals verkeersborden, lantaarnpalen, portaalmasten, VRI’s, e.d. gebeurt gemakkelijk met semi-automatische extractie van gegevens in een standaard GIS-interface.

ONDERGRONDSE/OVERDEKTE DATA INWINNING

Met de mobiele backpack scanner is het mogelijk om zowel ondergronds als binnen gebouwen een volledige 3D scan uit te voeren. Zo creëren wij een gedetailleerde situatie die ook goed is toe te passen voor BIM.

RENOVATIE

Bij het renoveren van authentieke gebouwen of complexe structuren (bv. in industriële omgevingen) kunnen wij door middel van een scan de originele situatie vastleggen. Tijdens de renovatie kan dan eenvoudig teruggekeken worden naar de oude situatie. Zo is het mogelijk om bij het herplaatsen van details, deze terug op de originele plaats te zetten.

REVERSED ENGINEERING

Door middel van het in scannen van een bestaand model of een schaalmodel, kunt u dit model digitaal bewerken en/of vergroten. Met de digitale gegevens kan vervolgens een CNC freesmachine worden aangestuurd, zodat het model exact kan worden nagemaakt.

AANSLUITEN IN DE PRAKTIJK

Wij kunnen voor u sparingen of vrije vormen in uw praktijksituatie digitaal inmeten. Dit geeft u de mogelijkheid om met gebruik van de digitale gegevens een product te maken wat geheel aansluit en de pasvorm heeft van uw situatie in de praktijk.

PRODUCT CONTROLE

Wilt u de maat of de vorm van uw product controleren? Prisma Meten kan een scan van uw product maken en dit vergelijken met een theoretisch model. Eventuele afwijkingen kunnen hierbij worden weergegeven.

Prisma Meten vindt het belangrijk om een goed beeld te hebben van uw product. Door middel van een persoonlijk gesprek kunnen wij u een pakket op maat bieden, dat aansluit bij uw ideeën en wensen. Vanaf het begin tot het einde van het product zullen wij u volledig ondersteunen.

twitterlinkedin