PRISMA METEN

Prisma Meten is een onafhankelijk meetkundig bureau met een breed werkterrein. Vanoudsher groot geworden in het maatvoeren van grote infrastructurele projecten is de expertise van Prisma Meten uitgebreid naar tal van andere disciplines waar meten centraal staat. Opgericht in 1995, is Prisma Meten inmiddels uitgegroeid tot een bureau met ongeveer 50 enthousiaste medewerkers. Gezien de centrale ligging van het kantoor in Terschuur, wordt het gehele land beschouwd als werkterrein voor maatvoering.

Kwaliteit

Prisma Meten heeft een kwaliteitssysteem waarin veiligheid, gezondheid en milieu zijn geïntegreerd. Zo wordt een kwalitatief hoogwaardig product gerealiseerd. Hierbij zijn veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten gelijkwaardig aan het behalen van een financieel bevredigend projectresultaat en de continuïteit van het bedrijf op termijn. Het kwaliteit,- arbo- en milieuzorgsysteem (KAM) is gebaseerd op de normen:

  • NEN-EN-ISO 9001
  • VCA* checklist voor veiligheid.
twitterlinkedin